Kuntalaisaloite

Kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

 

Orivesiläinen voi tehdä kuntalaisaloitteen

  • tuomalla aloitteen kaupungintalolle osoitteeseen Keskustie 23
  • postitse osoitteella Oriveden kaupunki, PL 7, 35301 Orivesi
  • sähköpostitse osoitteella kirjaamo@orivesi.fi
  • valtakunnallisen kuntalaisaloite.fi -palvelun kautta
  • alla olevalla sähköisellä lomakkeella.

 

Aloite kirjataan saapuneeksi ja toimitetaan käsiteltäväksi sille toimialalle, jonka tehtäväalueelle asia kuuluu. Aloitteeseen vastataan sen jälkeen, kun asia on tullut loppuun käsitellyksi. Mikäli aloite vaatii erityistä valmistelua, aloitteen tekijälle ilmoitetaan kolmen kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä arvioitu käsittelyaika ja se, keneltä asiasta voi kysyä lisätietoja.

Aloite on sisällöltään ja muodoltaan vapaamuotoinen. Hyvä aloite on lyhyt ja selkeä, mutta samalla kiinnostava.  Aloitteessa tulee olla aloitteen tekijän nimi ja yhteystiedot ja siitä tulee ilmetä aloitteen sisältö. Paperitse jätettävä aloite tulee olla allekirjoitettu. Huomioi, että aloitteella ei tarkoiteta palautetta tai kyselyä kaupungin toiminnasta eikä asukkaan tekemää hakemusta asianosaisena omassa asiassaan.

Aloitteeseen ei tule sisällyttää mitään arkaluontoisia tietoja, kuten henkilötunnusta, pankkitilinumeroa tms.

 


Sähköinen lomake kuntalaisaloitteen tekemiseen

 
Kirjeitse Sähköpostilla
Haluan tiedon aloitteen vastaanottamisesta

Liitteet

Voit lisätä aloitteeseen yhden liitteen. Laita rasti kohtaan "Haluan lähettää liitetiedoston/liitetiedostoja" ja paina Tallenna. Seuraavaksi pääset valitsemaan liitettävää tiedostoa. Tiedoston maksimikoko on 2MB.

Tietojen lähetys

Huom! Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. Vaillinaisesti täytettyä lomaketta ei käsitellä.

Täytettyäsi lomakkeen paina "Tallenna", jolloin aloitteesi lähetetään Oriveden kaupungin kirjaamoon.